کتاب Grammaire Progressive Du Francais برای یادگیری و تقویت گرامر زبان فرانسه بسیار عالی است. این کتاب تقریبا خود آموز است و شما می توانید در کنار متد زبانی که دارید میخونید، این را هم بخوانید. این کتاب در اکثر شعبات موسسه های زبان برای تدریس در کنار کتاب اصلی (مثلا آلتر اگو یا کامپوس)، بکار گرفته میشه. 

سطح مبتدی Grammaire Progressive Du Francais

آموزش گرامر فرانسه

 نسخه کاغذی این کتاب را هم موسسه قطب راوندی چاپ کرده که میتونید از  کتاب فروشی ها خریداری کنید.

دانلود کنید  7 MB

حل المسائل کتاب در صفحه 83 به بعد همین فایل است.

===========================================

Grammaire Progressive Du Francais  - Niveau Intermediaire

سطح متوسط

کتاب گرامر فرانسه

 لینک دانلود

===========================================

Grammaire Progressive Du Francais  - Niveau Avance

سطح پیشرفته 

grammaire progressive du francais - download

دانلود کنید